Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Älvdalen
  Idre
          Idre Bygdegård, föreningen
          Idre Kulturhus
          Kulturhuset
          Strandskolan

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen/Idre
 
Lokaler i Idre


Idre Bygdegård, föreningen
Lokaltyp: Sal
Framgårdsv. 1
Bygdegårdsvägen 6
Tel nr: 0253-20450

Idre Kulturhus
Lokaltyp: Bygdegård
Framgårdsvägen
Tel nr: 0253-20450

Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Framgårdsvägen 1
Tel nr: 0253-20450

Strandskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fack 14
Tel nr: 0253-207 35