Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Älvdalen
  Särna
          Buskovius skola
          Särnahedens Bystuga

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen/Särna
 
Lokaler i Särna


Buskovius skola
Lokaltyp: Sal
Nya Skolan
Tel nr: 0253-10720

Särnahedens Bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Gammelvägen, Särnaheden
Tel nr: 0730617240
e-post: bokning.sib@gmail.com
Hemsida: https://bygdegardarna.se/sarnaheden/