Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Mora
  Vinäs
          Bärsgard Bdg

 

 
 
Dalarnas län/Mora/Vinäs
 
Lokaler i Vinäs


Bärsgard Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Vinäs bygdegårdsförening
Vinäs 3399
Tel nr: 0250-16344
e-post: herrdin@post.netlink.se