Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Falun
  Falun
          Arenan
          Aspeboda kyrka
          Aspebodagården
          Banken bar & brasseri
          Bergsgården Bdg.
          Bergslagssalongen
          Britsarvsskolan 1, Aulan
          Britsarvsskolan 2
          Dalarnas Museum
          Dalasalen
          Dalateatern, (Lilla scenen dubblett)
          Dalateatern, Lilla scenen
          Dalateatern, Nya scenen
          Falu Gruva, Cuprum
          Falu Gruva, Gruvplatsen
          Falu Gruva, Kyrksalen
          Falu Stadsbibliotek
          Falu Studentkår
          Falun festivalområde
          Faluns lasarett
          First Hotel Grand, Lustgården
          Förskolan Hästberg
          Gamla Elverket
          Geislerska parken
          Grycksboskolan, Aulan
          Grycksboskolan, Gymnastiksalen
          Haraldsbo gymnasium
          Haraldsbogymnasiet, Danssalen
          Haraldsbogymnasiets Idrottshall
          Hälsingbergsskolan
          Hälsingegårdsskolan
          Högskolan, aulan
          Kristine Kyrka
          Kristinehallen
          Kulturhuset Tio14, Jungfrun
          Kulturhuset Tio14, Restaurangen
          Kulturhuset Tio14, Stora Scenen
          Lilltorpet, Falun Folkets Park
          Lilltorpet, Logen
          Lugnethallen
          Magasinet
          Magasinet
          Missionskyrkan
          Norsbo-hinsnorets bystuga
          Pilbo bystuga
          Stora Kopparbergs kyrka
          Stora Stöten
          Stångtjärn
          Sundet bdg
          Söderbaumska Skolan
          Åsgården bdg
          Östra skolan

 

 
 
Dalarnas län/Falun/Falun
 
Lokaler i Falun


Arenan
Lokaltyp: Sal
Mormorsgatan 7
Tel nr: 023-839 39

Aspeboda kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Aspebodagården
Lokaltyp: Bygdegård
Aspeboda ek byggnadsförening
Lilla aspeboda 122

Banken bar & brasseri
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Åsgatan 41
e-post: info@bankenfalun.se
Hemsida: http://www.bankenfalun.se
Bergsgården Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Bergsgården 180
Tel nr: 023-430 13

Bergslagssalongen
Lokaltyp: Konsertlokal
Åsgatan 22
Tel nr: 023-78000

Britsarvsskolan 1, Aulan
Lokaltyp: Sal
Bojsenburgsv. 7
Tel nr: 023-839 56
Fax nr: 023839 59
Hemsida: www.falun.se/britsarvsskolan
Britsarvsskolan 2
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bojsenburgsv. 7
Tel nr: 023-839 56

Dalarnas Museum
Lokaltyp: Sal
Stigaregatan 2-4, Box 22
Tel nr: 023-76 55 00
Fax nr: 023-283 58
Hemsida: http://www.dalarnasmuseum.se
Dalasalen
Lokaltyp: Sal
Kaserngården 3
Tel nr: 023-183 82

Dalateatern, (Lilla scenen dubblett)
Lokaltyp: Teaterlokal
Teaterg. 1
Tel nr: 023-77 76 00
e-post: hakan.oman@dalateaternse
Hemsida: http://www.dalateatern.se
Dalateatern, Lilla scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Länsteatern i Dalarna
Teatergatan 1
Tel nr: 023-777600
Hemsida: http://www.dalateatern.se
Dalateatern, Nya scenen
Lokaltyp: Sal
Teatergatan 1
Tel nr: 023-77 76 00

Falu Gruva, Cuprum
Lokaltyp: Sal
Gruvplatsen 1
Tel nr: 023-782030
e-post: info@falugruva.se
Hemsida: www.falugruva.se
Falu Gruva, Gruvplatsen
Lokaltyp: Utomhus
Gruvplatsen 1

Falu Gruva, Kyrksalen
Lokaltyp: Sal
Gruvplatsen 1
Tel nr: 023-782030
e-post: info@falugruva.se
Hemsida: www.falugruva.se
Falu Studentkår
Lokaltyp: Övrigt
Åsgatan 37
Tel nr: 023-777160

Falun festivalområde
Lokaltyp: Utomhus
Falun Folkmusik Festival
Box 387
Tel nr: 023-830 90
Fax nr: 023-833 14
e-post: festivalen@falufolk.falun.se
Hemsida: www.falunfolkfest.se/index.html
Faluns lasarett
Lokaltyp: Övrigt
Box 712
Tel nr: 023-492000

First Hotel Grand, Lustgården
Lokaltyp: Sal
Trotzgatan 9-11
Tel nr: 023 - 79 48 80
Fax nr: 023-141 43
e-post: grand.falun@firsthotels.se
Hemsida: www.firsthotels.se/grandfalun
Förskolan Hästberg
Lokaltyp: Sal
Blomstervägen 14-16
Tel nr: 023-24160

Gamla Elverket
Lokaltyp: Teaterlokal
Ölandsgatan 8-10
Tel nr: 073-6875044
Hemsida: www.gamlaelverket.se
Geislerska parken
Lokaltyp: Utomhus
Slaggatan

Grycksboskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Drottningv. 27
Tel nr: 023-861 39

Grycksboskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Drottningv. 27

Haraldsbo gymnasium
Lokaltyp: Sal
Kopparvägen 1
Tel nr: 023 - 83 753
Fax nr: 023 - 83 684

Haraldsbogymnasiet, Danssalen
Lokaltyp: Sal
Kopparvägen 1

Haraldsbogymnasiets Idrottshall
Lokaltyp: Sporthall
Kopparvägen 1

Hälsingbergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lärarv. 1
Tel nr: 023-839 88

Hälsingegårdsskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Humlevägen 2
Tel nr: 023-83705

Högskolan, aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Svärdsjög. 53
Tel nr: 023-778000

Kristine Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kristinegatan 11
Tel nr: 023-54500
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/falun
Kristinehallen
Lokaltyp: Konsertlokal
Bergmästaregatan 32
Tel nr: 023-83650
e-post: bokningen@falun.se

Kulturhuset Tio14, Jungfrun
Lokaltyp: Sal
Myntgatan 10 -14
Tel nr: 023-879 60
e-post: kulturhusettio14@falun.se
Hemsida: www.kulturhusettio14.wordpress.com/
Kulturhuset Tio14, Restaurangen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Myntgatan 10-14
Tel nr: 023-879 60
e-post: kultuhusettio14@falun.se
Hemsida: www.kulturhusettio14.wordpress.com/
Kulturhuset Tio14, Stora Scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Myntgatan 10-14
(Adress till stora entrén: Teatergatan 3)
Tel nr: 023-879 60
e-post: kulturhusettio14@falun.se
Hemsida: http://www.kulturhusettio14.se
Lilltorpet, Falun Folkets Park
Lokaltyp: Utomhus

Lilltorpet, Logen
Lokaltyp: Sal
Lilltorpsvägen 55
Tel nr: 023-12140

Lugnethallen
Lokaltyp: Sporthall
Lugnet

Magasinet
Lokaltyp: Övrigt
Tullkammaregatan 12
e-post: info@magasinetfalun.se
Hemsida: www.magasinetfalun.se
Missionskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Promenaden 35
Tel nr: 023-107 95
Hemsida: www.falumissionskyrka.se
Norsbo-hinsnorets bystuga
Lokaltyp: Sal
Norsbo-hinsnorets bystugeförening
Norsbo

Pilbo bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Pilbo kamratförening
Plbovägen

Stora Kopparbergs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Norra Järnvägsgatan 18
Tel nr: 023-54642

Stora Stöten
Lokaltyp: Sal

Stångtjärn
Lokaltyp: Utomhus

Sundet bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Vika Bygdegårdsförening

Söderbaumska Skolan
Lokaltyp: Övrigt
Seminarieg. 3
Tel nr: 023-79 47 00

Åsgården bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Lumshedens Bygdegårdsförening

Östra skolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Magasinsg. 11