Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Säter
  Säter
          Biblioteket
          Enbacka skola, Idrottshallen
          Folkets Hus
          Folkets Hus Säter, Danslokalen
          Klockarskolan
          Mentalvårdsmuséet
          Nybo Bygdegård
          Säterdalen
          Säters Kyrka
          Säters sjukhus, Sjönviks Oasen
          Östra Silvbergs gruva

 

 
 
Dalarnas län/Säter/Säter
 
Lokaler i Säter


Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Skolgränd 6
Tel nr: 0225-55 185, 55 186
e-post: bibliotek@sater.se
Hemsida: http://www.sater.se/kulturochbibliotek/bibliotek
Enbacka skola, Idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: 0243-553 37

Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Järnvägsgatan 22
Tel nr: 0225-501 58
Fax nr: 0225-518 36
e-post: folketshussater@swipnet.se
Hemsida: http://www.satersfolketshus.nu/
Folkets Hus Säter, Danslokalen
Lokaltyp: Sal
Järnvägsgatan 22
Tel nr: 0225-501 58
Fax nr: 0225-518 36
e-post: folketshussater@swipnet.se
Hemsida: http://www.satersfolketshus.nu/
Klockarskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Klockaregatan 2
Tel nr: 0225-552 05

Mentalvårdsmuséet
Lokaltyp: Utställningslokal
Säter

Nybo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Nybo Bygdegårdsförening
Uddsarvet

Säterdalen
Lokaltyp: Utomhus

Säters Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Corianders Allé
Tel nr: 0225-51100

Säters sjukhus, Sjönviks Oasen
Lokaltyp: Sal
Säters sjukhus
Tel nr: 0225-494000

Östra Silvbergs gruva
Lokaltyp: Utomhus
Östra Silvbergs gruva Säter