Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
  Sollefteå
  Junsele
          Corner House
          Djurparken, Lilla scenen
          Forum
          Gulsele Bygdegård
          Hembygdsgården
          IOGT-lokalen, Nipan
          IOGT-Lokalen, Traktören
          Junsele
          Junsele bibliotek
          Junsele kyrka
          Komministergården
          Konserthuset
          Konstutställning i skogen
          Sporthallen Junsele
          Toppenstugan
          Traktören
          Öfra Kapell

 

 
 
Västernorrlandslän/Sollefteå/Junsele
 
Lokaler i Junsele


Corner House
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Köpmangatan
Tel nr: 0621-10430

Djurparken, Lilla scenen
Lokaltyp: Utomhus

Forum
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus
Tel nr: 0621/10089

Gulsele Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Gulsele byalag
Gultjäl 3130
Tel nr: 0621-30044

Hembygdsgården
Lokaltyp: Sal
Pl. 944

IOGT-lokalen, Nipan
Lokaltyp: Sommarteater
Söderdalsvägen 21
Tel nr: 0621-104 45

IOGT-Lokalen, Traktören
Lokaltyp: Sal
Söderdalsvägen 21
Tel nr: 0621-104 45

Junsele bibliotek
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0621-104 27

Junsele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0621-100 15

Komministergården
Lokaltyp: Sal

Konserthuset
Lokaltyp: Sal

Konstutställning i skogen
Lokaltyp: Utomhus
Gultjäl 3127
Tel nr: 0621-300 44

Sporthallen Junsele
Lokaltyp: Sporthall
Krokvägen

Toppenstugan
Lokaltyp: Sal

Traktören
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
IOGT-NTO
Per Ehrsv. 12

Öfra Kapell
Lokaltyp: Kyrka
På vägen mot Dorotea