Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
  Sollefteå
  Näsåker
          Brandmuseet
          Församlingshemmet
          Hotell Nämforsen
          Kägelvallen Bdg.
          Markusgården
          Markusgården, Samlingssalen
          Näsåker
          Näsåkers bibliotek
          Näsåkers gamla festplats
          Näsåkerskolans gymnastiksal
          Prästnipans festplats
          Resele kyrka
          Ådals-Lidens kyrka

 

 
 
Västernorrlandslän/Sollefteå/Näsåker
 
Lokaler i Näsåker


Brandmuseet
Lokaltyp: Sal
Näsåkers camping
Tel nr: 0622-101 76

Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
MYRE 3584
Tel nr: 0620-500 27
Fax nr: 0620-503 56

Hotell Nämforsen
Lokaltyp: Övrigt
Storgatan 26
Tel nr: 0622-10038

Kägelvallen Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Åsmons samhällsförening
Åsmon 1243
Tel nr: 0622-301 69

Markusgården
Lokaltyp: Teaterlokal
Lärkvägen 2 A
Tel nr: 0622/10113
Fax nr: 0622/10113

Markusgården, Samlingssalen
Lokaltyp: Sal
Lärkvägen 2 A
Tel nr: 0622-101 13

Näsåkers bibliotek
Lokaltyp: Sal
Nipvägen 7
Tel nr: 0622-68 30 00
Fax nr: 0622-106 00

Näsåkers gamla festplats
Lokaltyp: Utomhus
Pelle Molins väg 19

Näsåkerskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Näsåkerskolan
Storgatan
Tel nr: 0622 - 101 96

Prästnipans festplats
Lokaltyp: Utomhus
Prästnipan
Tel nr: 0622-107 89
e-post: kontoret@urkult.se
Hemsida: http://www.urkult.se
Resele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Prästbordet, Resele
Tel nr: 0620-500 27

Ådals-Lidens kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Pelle Molins väg 6
Box 24, 88030 NÄSÅKER
Tel nr: 0622-100 21