Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
  Sollefteå
  Sollefteå
          Bygdegården Björkåbruk
          CABowalen (f.d. Econova Planetarium)
          Djurparken; Stora scenen
          Eds kyrka
          Församlinghemmet Ed
          Församlingshemmet
          Gårdnäs Skola
          Hotell Appelberg
          Hullsta Gård, Danssalongen
          Hullsta Gård, Galaxen
          Hullsta Gård, Teatern
          Klockmuseet
          Lökoms Bygdegård
          Majoren
          Multrå Församlingshem
          Multrå kyrka
          Musikgården
          Orrtorget
          Restaurang Nipan
          Sollefteå
          Sollefteå Amatörteater
          Sollefteå Bibliotek
          Sollefteå kyrka
          Stadsparken
          Textilarkivet
          Torget
          Tornrummet
          Vallencia
          Öhns Skola
          Österåsens hälsohem

 

 
 
Västernorrlandslän/Sollefteå/Sollefteå
 
Lokaler i Sollefteå


Bygdegården Björkåbruk
Lokaltyp: Bygdegård
Björkåbruks Bygdegårdsförening
Hälgbränna

CABowalen (f.d. Econova Planetarium)
Lokaltyp: Teaterlokal
Risövägen 4
Tel nr: 0620-10010
Fax nr: 0620-10011
e-post: info@cabowalen.se

Djurparken; Stora scenen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0621-71080

Eds kyrka
Lokaltyp: Kyrka
MYRE 3584
Tel nr: 0620-500 27
Fax nr: 0620-503 56

Församlinghemmet Ed
Lokaltyp: Sal
Ed församling
Prästbordet 3584

Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Kyrkvägen 16
Tel nr: 0620-835 00

Gårdnäs Skola
Lokaltyp: Sal
Gårdnäs

Hotell Appelberg
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Storgatan 51
Tel nr: 0620-121 30

Hullsta Gård, Danssalongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 69-75
Box 241
Tel nr: 0620-10094
Hemsida: www.hullsta.com
Hullsta Gård, Galaxen
Lokaltyp: Sal
Storg 69-75

Hullsta Gård, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 69-75
Box 241
Tel nr: 0620/10094
e-post: sandra@hullsta.com
Hemsida: www.hullsta.com
Klockmuseet
Lokaltyp: Utställningslokal
Skadom 7640
Tel nr: 0612-602 45

Lökoms Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Lökoms bgnf upa

Majoren
Lokaltyp: Sal
Järnvägsgatan 18
Tel nr: 0620-159 00

Multrå Församlingshem
Lokaltyp: Sal
Multrå

Multrå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0620-240 46

Musikgården
Lokaltyp: Sal
Storgatan 136
Tel nr: 0620-196 86
Fax nr: 0620-10479
e-post: lena.kranglin@lvn.se
Hemsida: www.musikivasternorrland.nu
Orrtorget
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 66
Tel nr: 0620-159 20
Fax nr: 0620-159 31

Restaurang Nipan
Lokaltyp: Sal
Nipan
Tel nr: 0620-68 27 08

Sollefteå Amatörteater
Lokaltyp: Sal
Storgatan 129
Tel nr: 0620-154 88
e-post: mikael.bjorklund@msn.com

Sollefteå Bibliotek
Lokaltyp: Utställningslokal
Storgatan 59
Tel nr: 0620-68 25 00
Fax nr: 0620-176 15
Hemsida: http://www.solleftea.se/kulturfritid/bibliotek.4.12e0e2f106fe157ab480001066.html
Sollefteå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkvägen 16
Tel nr: 0620-835 00

Stadsparken
Lokaltyp: Utomhus

Textilarkivet
Lokaltyp: Utställningslokal
Överste Hallströms väg
Tel nr: 0620-177 08

Torget
Lokaltyp: Utomhus
Storgatan 49
Tel nr: 0620-68 29 00
Fax nr: 0620-139 30

Tornrummet
Lokaltyp: Okänd lokal
Storgatan 59

Vallencia
Lokaltyp: Bygdegård
Vallens byalag Bygdegårdsförening
Vallen 8590

Öhns Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0620-222 20

Österåsens hälsohem
Lokaltyp: Sal
Österås 306
Tel nr: 0620-573 00
Fax nr: 0620-573 01
e-post: osterasen.halsohem@lvn.se
Hemsida: www.osterasen.com