Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Strömsund
  Hammerdal
          Grens Bygdegrdsfrening
          Grevkerskolan, Utrikeshallen
          Medborgarhuset
          Utrikeshallen

 

 
 
Jämtlands län/Strömsund/Hammerdal
 
Lokaler i Hammerdal


Grens Bygdegrdsfrening
Lokaltyp: Bygdegrd
Grens 3580

Grevkerskolan, Utrikeshallen
Lokaltyp: Sporthall
Hradsvgen 33
Tel nr: 0644-64 20 25
Fax nr: 0644-711 72

Medborgarhuset
Lokaltyp: Sal
Edevgen 6
Tel nr: 0644-10930