Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Norrbottenslän
  Jokkmokk
  Murjek
          Föreningslokalen
          Murjek
          Murkek Hembygsgård

 

 
 
Norrbottenslän/Jokkmokk/Murjek
 
Lokaler i Murjek


Föreningslokalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Skolgränd 6
Tel nr: 070-3723596

Murkek Hembygsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Skolgränd 5
Tel nr: 0976-200 97
e-post: birgit.isaksson1952@gmail.com
Hemsida: https://www.hembygd.se