Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
  Knivsta
  Knivsta
          Blå Wingen
          Bygdegården Östuna
          CIK - Centrum för idrott och kultur
          Knivsta Servicehus
          Laggagården
          S:ta Birgittakyrkan, Knivsta
          Staffansgården
          Vassunda Bygdegård
          Vassunda kyrka

 

 
 
Uppsala län/Knivsta/Knivsta
 
Lokaler i Knivsta


Blå Wingen
Lokaltyp: Sal
Husby-Långhundra hembygdsförening
Vackerberga
Tel nr: 018-388135

Bygdegården Östuna
Lokaltyp: Bygdegård
Östuna Bygdegårdsförening
Östuna
Tel nr: 018-387256

CIK - Centrum för idrott och kultur
Lokaltyp: Teaterlokal
Tel nr: 018347644
e-post: cik@knivsta.se
Hemsida: cik.knivsta.se/
Knivsta Servicehus
Lokaltyp: Sal
Ängbyvägen 8

Laggagården
Lokaltyp: Bygdegård
Laggagården, byggnadsförening
Lagga-gården

S:ta Birgittakyrkan, Knivsta
Lokaltyp: Kyrka
Box 23, Häradsvägen 1
Tel nr: 018-380960
Fax nr: 018-341832
e-post: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se

Staffansgården
Lokaltyp: Bygdegård
Långhundra if
Saffansvägen 20
Hemsida: http://www.langhundraif.net/
Vassunda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Vassunda Bygdegårdsförening
Bygdegård
Tel nr: 018-381095

Vassunda kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Vassunda kyrka, Box 23
Tel nr: 018-34 10 40
Fax nr: 018-341832
e-post: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se