Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
  Heby
  Huddunge
          Församlingshemmet
          Huddunge Skola Gymnastiksalen

 

 
 
Uppsala län/Heby/Huddunge
 
Lokaler i Huddunge


Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Huddungeby

Huddunge Skola Gymnastiksalen
Lokaltyp: Sporthall
Huddungeby