Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kronobergs län
  Växjö
  Braås
          
          Braås bibliotek
          Braås skola, Gymnastiksalen
          Braåsgården

 

 
 
Kronobergs län/Växjö/Braås
 
Lokaler i BraåsLokaltyp: Okänd lokal

Braås bibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Box 49

Braås skola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Betlehemsv. 1
Tel nr: Föreningsservice 0470-41077
e-post: foreningsservice@vaxjo.se
Hemsida: bit.ly/1aMQsw3
Braåsgården
Lokaltyp: Sal
Sjösåsvägen 15
Tel nr: Gunilla Schwab, 0474-30900
e-post: braasgarden@braas.se