Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kronobergs län
  Växjö
  Lammhult
          Aneboda Bygdegård
          Bergs Bygdegård
          Lammhult skola
          Lammhult sporthall
          Lammhults bygdegård

 

 
 
Kronobergs län/Växjö/Lammhult
 
Lokaler i Lammhult


Aneboda Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Aneboda Bygdegårdsförening
Aneboda
Tel nr: Sven-Arne Carlsson 0472-262043
Hemsida: www.bygdegardarna.se
Bergs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bergslunds Bygdegårdsförening
Berg
Tel nr: 0472-72050

Lammhult skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Herrgårdsgatan
Tel nr: Föreningsservice 0470-41077
e-post: foreningsservice@vaxjo.se
Hemsida: bit.ly/1aMQsw3
Lammhult sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: Föreningsservice 0470-41077
e-post: foreningsservice@vaxjo.se
Hemsida: bit.ly/1aMQsw3
Lammhults bygdegård
Lokaltyp: Övrigt
Jönköpingsv. 10
Tel nr: 0472-26 10 03