Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Blekinge län
  Karlshamn
  Mörrum
          Folkets Hus, Salen
          Folkets Hus, Scenen
          Hotell Walhalla
          Mörrums kyrka
          Mörrums skola

 

 
 
Blekinge län/Karlshamn/Mörrum
 
Lokaler i Mörrum


Folkets Hus, Salen
Lokaltyp: Sal
Parkvägen 19
Tel nr: 0454-50064

Folkets Hus, Scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkv. 19
Tel nr: 0454-50064

Hotell Walhalla
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Stationsvägen 24
Box 9, 37521 MÖRRUM
Tel nr: 0454-50044

Mörrums kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Karlshamnsvägen 6

Mörrums skola
Lokaltyp: Sal
Skolvägen 1
Tel nr: 0454-307870