Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Blekinges län
  Karlskrona
  Karlskrona
          af Chapmangymnasiet
          Blekinge Museum
          Blekingehuset, Utsikten plan 7
          Bygdegården i Sibbamåla
          Ehrensvärdska gymnasiet, Aulan
          Folkets Hus
          Fredrikskyrkan
          Föreningslokalen
          Gullberna Park, Filmsalen
          Heliga Trefaldighetskyrkan
          Hoglands Park
          Idrottshallen
          IOGT-NTO-gården
          Karlskrona konsthall, Salongen
          Konserthusteatern
          Landbron
          Litorina Folkhögskola
          Lyckebyskolans matsal
          Marinmuseum
          Militärhemmets hörsal
          Mjölnareholmen
          O Learys Restaurang o Sportsbar
          Piraten
          Porslinan
          Rådhuset
          Räddningskåren
          Rödluvan
          Spandeltorpsskolan
          Sparresalen, Gymnastikalen
          Sparresalen, Gården
          Sparresalen, Salen
          Stadsbibliotekets Hörsal
          Stumholmen, Båtsmanskasernen
          Sunnadals fritidsgård
          Sunnadalsskolans aula
          Sälleryd -Skrävle bg
          Tullskolan
          Vämöparken
          Östersjöhallen

 

 
 
Blekinges län/Karlskrona/Karlskrona
 
Lokaler i Karlskrona


af Chapmangymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ölandsg. 6
Tel nr: 0455-30 40 83

Blekinge Museum
Lokaltyp: Sal
Borgmästareg. 21
Tel nr: 0455-30 49 60
Fax nr: 0455-30 49 73
e-post: blekingemuseum@karlskrona.se
Hemsida: www.blekingemuseum.se
Blekingehuset, Utsikten plan 7
Lokaltyp: Sal
Ronnebygatan 2

Bygdegården i Sibbamåla
Lokaltyp: Bygdegård
Sibbamåla hbf

Ehrensvärdska gymnasiet, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Östra Köpmansgatan 26

Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Östra Köpmansg. 34
Tel nr: 0455-308577

Fredrikskyrkan
Lokaltyp: Övrigt
Stortorget

Föreningslokalen
Lokaltyp: Övrigt
Gullbernavägen 1

Gullberna Park, Filmsalen
Lokaltyp: Sal
Gullberna Park
Tel nr: 0455-10330
Fax nr: 0455-10336
e-post: christer.michaelsson@cajam.se
Hemsida: www.cajam.se
Heliga Trefaldighetskyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Stortorget

Hoglands Park
Lokaltyp: Utomhus

Idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: 0709-303517

IOGT-NTO-gården
Lokaltyp: Sal
Ölandsgatan 16
Tel nr: 0455-13594
e-post: iogt74@gmail.com

Karlskrona konsthall, Salongen
Lokaltyp: Teaterlokal
Borgmästargatan 17
Tel nr: 0455-303424

Konserthusteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Stortorget 16
Tel nr: 0455/303482
Fax nr: 0455/303481
e-post: konserthusteatern@karlskrona.se
Hemsida: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/K
Landbron
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Landbron 1
Tel nr: 0455-41400

Litorina Folkhögskola
Lokaltyp: Aula
Gullberna Park Vasskär
Tel nr: 0455-367600
Hemsida: www.litorina.fhsk.se
Lyckebyskolans matsal
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0455-30 37 92

Marinmuseum
Lokaltyp: Sal
Stumholmen
Box 48, 37121 Karlskrona
Tel nr: 0455-359302

Militärhemmets hörsal
Lokaltyp: Sal
Stortorget 1
Tel nr: 0455-14235

Mjölnareholmen
Lokaltyp: Utomhus
Mjölnareholmen

O Learys Restaurang o Sportsbar
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Stortorget 16
Tel nr: 0455-15240
Fax nr: 0455-15270

Piraten
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Ronnebygatan 50
Tel nr: 0455-818 53

Porslinan
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Ö. Hamngatan 7 C
Tel nr: 0455-16922

Rådhuset
Lokaltyp: Sal
Stortorget 1

Räddningskåren
Lokaltyp: Gymnastiksal
Blekingegatan 1
Tel nr: 0455-307451

Rödluvan
Lokaltyp: Sal
Blekinge dövas Länsförening
Borgmästarekajen 34

Spandeltorpsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Spandeltorpsvägen 2
Tel nr: 0455-303843

Sparresalen, Gymnastikalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Drottningg 16
Tel nr: 0455-30 35 10

Sparresalen, Gården
Lokaltyp: Utomhus
Östra Prinsgatan 4
Tel nr: 0455-30 35 10

Sparresalen, Salen
Lokaltyp: Sal
Östra Prinsgatan 4
Tel nr: 0455-3034082
e-post: konserthusteatern@karlskrona.se

Stadsbibliotekets Hörsal
Lokaltyp: Sal
Stortorget 15-17
Tel nr: 0455-303460
Fax nr: 0455-30 34 33
Hemsida: http://www.karlskrona.se
Stumholmen, Båtsmanskasernen
Lokaltyp: Sal
Marinmuseum Stumholmen
Tel nr: 0455-359302

Sunnadals fritidsgård
Lokaltyp: Sal
Box 6037
Tel nr: 0455-30 37 49

Sunnadalsskolans aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Box 6037
Tel nr: 0455-303733
Hemsida: www.karlskrona.se/Grundskolor/Sunnadalskolan/
Sälleryd -Skrävle bg
Lokaltyp: Bygdegård
Sälleryd -Skrävle intresseförening

Tullskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Polhemsg. 2

Vämöparken
Lokaltyp: Sommarteater

Östersjöhallen
Lokaltyp: Sporthall
Björkholmskajen 3