Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Svalöv
  Teckomatorp
          Folkets Hus Teckomatorp
          Parkskolan

 

 
 
Skåne län/Svalöv/Teckomatorp
 
Lokaler i Teckomatorp


Folkets Hus Teckomatorp
Lokaltyp: Bygdegård
Centralgatan
Tel nr: 0418-660177, 0418-660804

Parkskolan
Lokaltyp: Övrigt
Västerg. 36
Tel nr: 0435-475266
Fax nr: 0435-475212