Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Sjöbo
  Lövestad
          Församlingshuset
          Gamla Kommunhuset
          Kommungården, Lövestad

 

 
 
Skåne län/Sjöbo/Lövestad
 
Lokaler i Lövestad


Församlingshuset
Lokaltyp: Sal
Lövestad Byaväg 43

Gamla Kommunhuset
Lokaltyp: Sal

Kommungården, Lövestad
Lokaltyp: Sal
Mejerigatan 7