Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Eslöv
  Harlösa
          Harlösa bibliotek
          Harlösa byahus
          Harlösa församlingshem
          Harlösahallen Harlösa

 

 
 
Skåne län/Eslöv/Harlösa
 
Lokaler i Harlösa


Harlösa bibliotek
Lokaltyp: Sal
Stationsv. 9
Box 97, 24035 Harlösa
Tel nr: 046-728712

Harlösa byahus
Lokaltyp: Sal
Lidvägen 5

Harlösa församlingshem
Lokaltyp: Utomhus
Harlösa kyrka 1