Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Ystad
  Glemmingebro
          Medborgarhuset
          Medborgarhuset

 

 
 
Skåne län/Ystad/Glemmingebro
 
Lokaler i Glemmingebro


Medborgarhuset
Lokaltyp: Sal
Glemmingevägen 39
Tel nr: 0411-522232
Hemsida: http://www.glemmingebro.eu/Medborgarhuset.htm