Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Kristianstad
  Äsphult
          Äsphults bibliotek

 

 
 
Skåne län/Kristianstad/Äsphult
 
Lokaler i Äsphult


Äsphults bibliotek
Lokaltyp: Sal
Gamla skolan i Äsphult
Sjörupsvägen 1
Tel nr: 044-325197 eller 044-136720
e-post: asphult.biblioteket@kristianstad.se
Hemsida: http://www.kristianstad.se/sv/kristianstads-kommun/Kultur-Fritid/Bibliotek/Bibli