Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Kristianstad
  Degeberga
          
          Degeberga Kyrka
          Tingshuset

 

 
 
Skåne län/Kristianstad/Degeberga
 
Lokaler i DegebergaLokaltyp: Okänd lokal

Degeberga Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Skaddevägen 8A

Tingshuset
Lokaltyp: Sal
Tingsvägen 21
Tel nr: 044-355080