Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Hässleholm
  Vittsjö
          Medborgarhuset
          Verums Bygdegårdsförening
          Vittsjö Skola

 

 
 
Skåne län/Hässleholm/Vittsjö
 
Lokaler i Vittsjö


Medborgarhuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Hårsjövägen
Tel nr: 0451/22840

Verums Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Sal
Verum
Tel nr: 0451-91241

Vittsjö Skola
Lokaltyp: Okänd lokal
Flyv. 1
Tel nr: 0451-221 54