Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
  Kil
  Kil
          Centralskolan
          Fagerås bygdegård
          Fageråshallen
          Fageråsskolan
          Fryksta Vattenfestival
          Gunnarsbytorp bdg
          Kulturhuset KilArena
          Sannerudsskolan, Gymnastikhallen
          Skållerud bdg
          Vendel Guitar

 

 
 
Värmlands län/Kil/Kil
 
Lokaler i Kil


Centralskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Box 88
Tel nr: 0554-192 47

Fagerås bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fagerås bygdegård

Fageråshallen
Lokaltyp: Sporthall
Inge Nylins väg 2
Hemsida: http://www.kil.se/Se-och-gora/Fritid-och-idrott/Sporthallar/
Fageråsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Inge Nylins väg 2
Tel nr: 0554-195 11
Hemsida: www.kil.se/Larande/Skola-6-16-ar/Fagerasskolan/
Fryksta Vattenfestival
Lokaltyp: Utomhus
Buresväg 6

Gunnarsbytorp bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Frykeruds byalag, norra

Kulturhuset KilArena
Lokaltyp: Konferenslokal
Industrigatan 1
Tel nr: 0705-51 60 18
e-post: info@kulturhusetkilarena.se
Hemsida: www.kulturhusetkilarena.se
Sannerudsskolan, Gymnastikhallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Karlslundsgatan 6
Tel nr: 0554-19587

Skållerud bdg
Lokaltyp: Sal
Skållerudsbygdens byalag
Skållerud

Vendel Guitar
Lokaltyp: Konsertlokal
Storgatan 6
Tel nr: 072-551 38 58
Hemsida: https://www.facebook.com/vendelgitarr/