Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
  Karlstad
  Molkom
          Acksjöns skola
          Fageråsens Bdg.
          Graningeskolan
          Molkoms folkhögskola, Aulan
          Molkoms folkhögskola, Blackbox
          Rådomgården
          Sockenstugan Älvsbacka
          Väse Bäckelids Bygdegård
          Åsvallaskolan

 

 
 
Värmlands län/Karlstad/Molkom
 
Lokaler i Molkom


Acksjöns skola
Lokaltyp: Sal
Acksjöbygdens lokalförening
Acksjön

Fageråsens Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Fageråsens Bgf.

Graningeskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 16s
Skolgatan 7
Tel nr: 0553-101 32
Fax nr: 0553-10911

Molkoms folkhögskola, Aulan
Lokaltyp: Sal
Mejerivägen 3

Molkoms folkhögskola, Blackbox
Lokaltyp: Teaterlokal
Mejerivägen 3
Tel nr: 0730572082
e-post: rune.sorgard@regionvarmland.se
Hemsida: www.regionvarmland.se
Rådomgården
Lokaltyp: Bygdegård
Råums fritidsförening
Södra Rådom
Tel nr: 0553-121 26

Väse Bäckelids Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Väse Bäckelids Bygdegårdsförening

Åsvallaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 3
Tel nr: 0553.103 27
Fax nr: 0553.115 30