Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Värmlands län
  Arvika
  Arvika
          Anetebergsskolan
          Arvika Folkets Park
          Arvika stadspark
          Arvika, Innerstaden
          Arvikafestivalen
          Bygdegården Dalen
          Bygdegården Årbotten
          Bystugan
          Dotteviksskolan
          Equmeniakyrkans motionshall
          Filmhuset Palladium
          Fjöle bystuga
          Fredros Bygdegård
          Församlingshemmet
          Hagaskolan
          Hamnplan
          Hantverksmagasinet
          Högvalta Bygdegård
          Hörsalen, Arvika bibliotek
          Järperud Bygdegård
          Järvenskolan
          Jössefors Folkets Hus
          Jössefors Skola
          Kolonin
          Kommunala Musikskolans Konsertsal
          Konsthallen
          Mangskogs Bygdegård
          Mikaelikyrkan (Arvika Västra förs.)
          Musikhögskolan Ingesund, Aulan
          Musikhögskolan Ingesund, Kammarmusiksalen
          Olebyn Ottebol bdg
          Olssons Brygga
          Perseruds Bygdegård
          Prästhögsskolan
          Rackstadsmuséet
          Ritz, Ritz Scen(A-salen)
          Sjövinden
          Solbergagymnasiet
          Solbergagymnasiet, Utomhus
          Sporthallen
          Styckåsskolan
          Svea Bio och Teater Lilla scen
          Svea Bio och Teater Stora scen
          Sågudden
          Sälbodabygdens bgd.
          Taserudsgymnasiet
          Taserudsgymnasiet, Utomhus
          Taserudsgymnasiets Aula
          Trefaldighetskyrkan (Arvika östra förs.)
          Trefaldighetskyrkan, Församlingshemmet
          Tväruds Skola

 

 
 
Värmlands län/Arvika/Arvika
 
Lokaler i Arvika


Anetebergsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Sävsjöv. 38

Arvika Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Föreningen Folkets Park
Fritidsgatan 2
Tel nr: 0570-10500
e-post: arvika-parken@telia.com

Arvika stadspark
Lokaltyp: Sommarteater
Kyrkogatan

Arvika, Innerstaden
Lokaltyp: Utomhus

Arvikafestivalen
Lokaltyp: Okänd lokal

Bygdegården Dalen
Lokaltyp: Sal
Dalens Bygdegårdsförening
Dalen

Bygdegården Årbotten
Lokaltyp: Sal
Årbotten & byns Bygdegårdsförening
Lilla årbotten

Bystugan
Lokaltyp: Sal
Näbbol och ruds byalag
Näbbol

Dotteviksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Holmströms väg 6
Tel nr: 0570-815 99

Filmhuset Palladium
Lokaltyp: Biograf
Hamngatan 11B
Tel nr: 0570-12950
e-post: erica@palladiumbio.se
Hemsida: www.palladiumbio.se
Fjöle bystuga
Lokaltyp: Sal
Fjöle byalag
Norra fjöle

Fredros Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Fredros Bygdegårdsförening

Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Cisterngatan 25

Hagaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Industrig. 2
Tel nr: 0570-818 95

Hamnplan
Lokaltyp: Utomhus

Hantverksmagasinet
Lokaltyp: Sal
Spårg. 1
Tel nr: 0570-187 10

Högvalta Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Högvalta bygdeförening
V. högvalta 1

Hörsalen, Arvika bibliotek
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 39 A
Tel nr: 0570-818 47
Fax nr: 0570-806 73

Järperud Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Järperuds Bygdegårdsförening
Järperud bygdegården

Järvenskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Rådjursv.

Jössefors Folkets Hus
Lokaltyp: Övrigt
Jössefors Folkets Hus, Annlis Fryklund
Taubes väg 6
Tel nr: 0570-210 46, 070-242 10 53

Jössefors Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ängsg. 8

Kommunala Musikskolans Konsertsal
Lokaltyp: Konsertlokal
Solbergs gränd 1
Tel nr: 0570-819 95
Fax nr: 0570-819 44

Konsthallen
Lokaltyp: Sal
Storg. 22
Tel nr: 0570-183 70

Mangskogs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Mangskogs Kyrka
Hemsida: http://www.bygdegardarna.se/mangskog/
Mikaelikyrkan (Arvika Västra förs.)
Lokaltyp: Kyrka

Musikhögskolan Ingesund, Aulan
Lokaltyp: Konsertlokal
Tel nr: 0570-385 00
Fax nr: 0570-804 38
e-post: info@imh.se
Hemsida: http://www.imh.se
Musikhögskolan Ingesund, Kammarmusiksalen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0570-385 00
Fax nr: 0570-804 38
e-post: info@imh.se
Hemsida: www.imh.se
Olebyn Ottebol bdg
Lokaltyp: Sal
Ottebols bygdeförening
Olebyn

Olssons Brygga
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Hamnplan
Tel nr: 0570-167 00
Hemsida: http://www.olssonsbrygga.com
Perseruds Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Perseruds byalag
Perserud

Prästhögsskolan
Lokaltyp: Sal
Högeruds byalag

Rackstadsmuséet
Lokaltyp: Sal
Kungsv. 11
Tel nr: 0570-809 90

Ritz, Ritz Scen(A-salen)
Lokaltyp: Teaterlokal
Hamngatan 10-12
Tel nr: 070-191 27 64
e-post: ann.lundqvist@arvika.se
Hemsida: https://www.arvika.se/upplevaochgora/kultur/r
Sjövinden
Lokaltyp: Sal
Hantverksmagasinet
Spårgatan 1
Tel nr: 0570-187 10
Hemsida: http://www.varmland.org/arvika/index.asp?typ=list&ty=6&su=46
Solbergagymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolg. 26-28
Tel nr: 0570-819 74

Solbergagymnasiet, Utomhus
Lokaltyp: Utomhus

Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Skolgatan 34-36
Tel nr: 0570-818 10

Styckåsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Bandgatan 8
Tel nr: 0570-819 31

Svea Bio och Teater Lilla scen
Lokaltyp: Teaterlokal
Magasinsgatan 17
IOGT-NTO, Anders Fryxell
Tel nr: 0570-10539

Svea Bio och Teater Stora scen
Lokaltyp: Teaterlokal
Magasinsg. 17
IOGT-NTO, Anders Fryxell
Tel nr: 072 7394727 070 3084761

Sågudden
Lokaltyp: Utomhus

Sälbodabygdens bgd.
Lokaltyp: Sal
Sälbodabygdens bgf.

Taserudsgymnasiet
Lokaltyp: Gymnastiksal
Jägargatan 8
Tel nr: 0570-826 50

Taserudsgymnasiet, Utomhus
Lokaltyp: Utomhus

Taserudsgymnasiets Aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Jägargatan 8
Tel nr: 0570-826 50

Trefaldighetskyrkan (Arvika östra förs.)
Lokaltyp: Kyrka
Tel nr: 0570-728200
Fax nr: 0570-19982
Hemsida: http://www.arvikapastorat.nu
Trefaldighetskyrkan, Församlingshemmet
Lokaltyp: Sal
Torget
Tel nr: 0570-728200
Hemsida: http://www.arvikapastorat.nu
Tväruds Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0570-77 01 44