Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Mora
  Färnäs
          Färnäs bdg
          Färnäs Skola

 

 
 
Dalarnas län/Mora/Färnäs
 
Lokaler i Färnäs


Färnäs bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Färnäs bys Bygdegårdsförening
Knåsgatan/Bygdegårdsvägen
Tel nr: 0250-363 50

Färnäs Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0250-361 94