Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Älvdalen
  Älvdalen
          Biblioteket
          Brittgården, Stora salen
          Bygdegården
          Drevdagens bystugeförening
          Evertsbergs Bygdegård
          Gröveldalens BGF
          Gördalens ideella bystugeförening
          Hotell Älvdalen
          Rots Bystuga
          Salemkapellet
          Älvdalens Biografteater
          Älvdalens Simhall & Ishall
          Älvdalens skola Rörelserummet
          Älvdalens Sporthall
          Älvdalsskolans aula

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen/Älvdalen
 
Lokaler i Älvdalen


Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Permatsvägen 1
Tel nr: 0251-82270
Fax nr: 0251-12128
Hemsida: www.alvdalen.se/Biblioteket
Brittgården, Stora salen
Lokaltyp: Sal
Dalgatan 74
Tel nr: +46(251)43140
e-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen/brittgarden
Bygdegården
Lokaltyp: Sal
Kittan och lidens bystugeförening
Liden

Drevdagens bystugeförening
Lokaltyp: Sal

Evertsbergs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Evertsbergs Bygdegårdsförening

Gröveldalens BGF
Lokaltyp: Bygdegård

Gördalens ideella bystugeförening
Lokaltyp: Bygdegård

Hotell Älvdalen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Dalg. 77
Box 489
Tel nr: 0251-105 00
Fax nr: 0251-109 70

Rots Bystuga
Lokaltyp: Sal
Rot
Tel nr: 0251-10372

Salemkapellet
Lokaltyp: Kyrka
Dalgatan 95
Tel nr: 0251-41281

Älvdalens Biografteater
Lokaltyp: Teaterlokal
Dalg. 104
Tel nr: 0251-100 60

Älvdalens Simhall & Ishall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvägen
Tel nr: 0251-80283

Älvdalens skola Rörelserummet
Lokaltyp: Aula
Box 100
Tel nr: 0251-80114

Älvdalens Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvägen
Box 100
Tel nr: 0251-80297

Älvdalsskolans aula
Lokaltyp: Sal
Box 100
Tel nr: 0251-801 14