Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Hedemora
  Dala-Husby
          Husby kyrka

 

 
 
Dalarnas län/Hedemora/Dala-Husby
 
Lokaler i Dala-Husby


Husby kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Samuel Columbus väg 5
Tel nr: 0225 - 410 12
Fax nr: 0225-411 86
e-post: husby.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/husby