Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Darlarnas län
  Vansbro
  Äppelbo
          Berghedens skola
          Berghedens skola

 

 
 
Darlarnas län/Vansbro/Äppelbo
 
Lokaler i Äppelbo


Berghedens skola
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0281-753 01

Berghedens skola
Lokaltyp: Sal
Ovanheden 13
Tel nr: 0281-753 00
Fax nr: 0281-753 06