Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
  Sollefteå
  Långsele
          Golfklubben
          Långsele
          Långsele Bio
          Långsele bygdegård
          Långsele kyrka
          Långsele sporthall

 

 
 
Västernorrlandslän/Sollefteå/Långsele
 
Lokaler i Långsele


Golfklubben
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Golfbanan
Tel nr: 0620-214 77

Långsele Bio
Lokaltyp: Sal
Berggatan 4
Tel nr: 0620-206 77

Långsele kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Box 5
Tel nr: 0620-200 16

Långsele sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Skolgatan