Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlandslän
  Sollefteå
  Undrom
          Bota ton kulturförening
          Boteå kyrka
          Gålsjö Bruk
          Sånga kyrka
          Överlännäs kyrka

 

 
 
Västernorrlandslän/Sollefteå/Undrom
 
Lokaler i Undrom


Bota ton kulturförening
Lokaltyp: Sal
Pl 940
Tel nr: 0612 603 02

Boteå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lännäs 545
Tel nr: 0612-605 77
Fax nr: 0612-602 10

Gålsjö Bruk
Lokaltyp: Kyrka
Box 163, 88124 SOLLEFTEÅ
Tel nr: 0612-71 75 00
Fax nr: 0612-630 43

Sånga kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lännäs 545
Tel nr: 0612-605 77
Fax nr: 0612-602 10

Överlännäs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lännäs 545
Tel nr: 0612-605 77
Fax nr: 0612-602 10