Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Bräcke
  Bräcke
          Bibliotek
          Bräcke Folkets Hus, Teaterlokalen
          Bräcke Gymnasieskola/Kom-Vux
          Bräcke skola
          Döviksgården Bdg
          Hotell Östjemten
          Sundsjö Bdg.
          Vängåvan Föreningshus
          Zenit
          Ätrasalen

 

 
 
Jämtlands län/Bräcke/Bräcke
 
Lokaler i Bräcke


Bibliotek
Lokaltyp: Övrigt
södervägen 4

Bräcke Folkets Hus, Teaterlokalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Hantverksgatan 27
Tel nr: 0693-353433
e-post: folketshus@fhbracke.se
Hemsida: www.fhbracke.se
Bräcke Gymnasieskola/Kom-Vux
Lokaltyp: Gymnastiksal
V. Kungsv. 38
Box 12
Tel nr: 0693-161 61

Bräcke skola
Lokaltyp: Sporthall
Box 44
Tel nr: 0693 - 162 59 (Erling Bergman)

Döviksgården Bdg
Lokaltyp: Sal
Döviksgården Bgf

Hotell Östjemten
Lokaltyp: Sal
Stationsvägen 6
Tel nr: 0696-40500
e-post: info@ostjemten.se
Hemsida: http://www.ostjemten.se/index.html
Sundsjö Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Sundsjö västra Bygdegårdsförening

Vängåvan Föreningshus
Lokaltyp: Sal
Nyhem 1214
Tel nr: 0693-12020

Zenit
Lokaltyp: Bygdegård
Rissna-ortens hbf
Rissna

Ätrasalen
Lokaltyp: Bygdegård
Ljungå bygdegårdsförening
Ljungå 115
Tel nr: 0696-71017