Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Åre
  Järpen
          Församlingsgården
          Järpen kulturhuset
          Järpenbion
          Järpens Bibliotek
          Ordenshuset
          Racklöfska skolan
          Undersåkers Kyrka
          Åre Gymnasieskola

 

 
 
Jämtlands län/Åre/Järpen
 
Lokaler i Järpen


Församlingsgården
Lokaltyp: Sal
Församlingsgården
Kyrkvägen 2

Järpen kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Notvallsv. 2

Järpenbion
Lokaltyp: Biograf
Bion Järpen
Strandvägen 22
e-post: jarpenbio@gmail.com
Hemsida: www.facebook.com/jarpenbion/
Järpens Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Norra vägen 14
Tel nr: 0647 16960
e-post: arebiblioteken@are.se

Ordenshuset
Lokaltyp: Teaterlokal
Lokalföreningen Hjärpe Skans
Box 50

Racklöfska skolan
Lokaltyp: Sal
Box 203
Tel nr: 0647-162 20

Undersåkers Kyrka
Lokaltyp: Sal
Slagsån
Tel nr: 0647-31181
e-post: undersaker.pastorat@svenskakyrkan.se

Åre Gymnasieskola
Lokaltyp: Sal
Järpen