Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Berg
  Oviken
          Fröjdholmen Oviken
          Myrvikens Skola
          Orrgården
          Ovikens Skola/Fritidshem
          Wikners konsthantverk

 

 
 
Jämtlands län/Berg/Oviken
 
Lokaler i Oviken


Fröjdholmen Oviken
Lokaltyp: Utomhus
Fröjdholmsvägen
Myre 110
Tel nr: 0643-101 33
e-post: myssjoovikenif@hotmail.com
Hemsida: www.frojdholmen.se
Myrvikens Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 23
Tel nr: 0643-44 55 66

Orrgården
Lokaltyp: Bygdegård
Oviksbygdens Bygdegårdsförening

Ovikens Skola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Prästbordet 2154