Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Berg
  Svenstavik
          Gillhovs Bygdegård
          Radio Berg / Mediacenter
          Rörögården
          Skucku Bdg
          Svenstaviks Skola, Gymnastiksalen

 

 
 
Jämtlands län/Berg/Svenstavik
 
Lokaler i Svenstavik


Gillhovs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
c/o Anja Vorne
Gillhov 138

Radio Berg / Mediacenter
Lokaltyp: Övrigt
Industriv. 27
Box 73
Tel nr: 0687-16189
Fax nr: 0687-16188
e-post: radio.berg@berg.se
Hemsida: http://www.radioberg.se
Rörögården
Lokaltyp: Teaterlokal
Rörögården, Bygdegårdsförening
Rörön

Skucku Bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Skucku Bgf

Svenstaviks Skola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolvägen 6
Tel nr: 0687-162 60