Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Härjedalen
  Funsdalen
          
          Elliseum
          Fornminnesparken
          Funsdalens Centralskola
          Funsdalens Kyrka
          Hrjedalens Fjllmuseum
          Skolans Matsal

 

 
 
Jämtlands län/Härjedalen/Funsdalen
 
Lokaler i FunsdalenLokaltyp: Oknd lokal

Fornminnesparken
Lokaltyp: Utomhus

Funsdalens Centralskola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolbacken
Tel nr: 0684-167 70

Funsdalens Kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Hrjedalens Fjllmuseum
Lokaltyp: Konferenslokal
Rrosvgen 30
Tel nr: 0684 16424,25
e-post: info@fjallmuseet.se
Hemsida: www.fjallmuseet.se
Skolans Matsal
Lokaltyp: Sal