Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Härjedalen
  Härjedalen
          Högvålens Bygdegård
          Södra Skolan

 

 
 
Jämtlands län/Härjedalen/Härjedalen
 
Lokaler i Härjedalen


Högvålens Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Högvålens byamän, förening
Tännäs

Södra Skolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Vallarv. 2
Tel nr: 0680-162 97