Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Östersund
  Lit
          Bygdegården Fjäl
          Hölje Bygdegårdsförening
          Ringsta Föreningshus
          Sporthallen

 

 
 
Jämtlands län/Östersund/Lit
 
Lokaler i Lit


Bygdegården Fjäl
Lokaltyp: Sal
Fjäls Bygdegårdsförening u
Fjäl 310
Tel nr: 0642-611 52

Hölje Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Lits-bye 315
Tel nr: 0642-109 09

Ringsta Föreningshus
Lokaltyp: Teaterlokal
Ringsta 2379
Tel nr: 0642-300 31

Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall