Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Östersund
  Måläng
          Bygdegården Måläng

 

 
 
Jämtlands län/Östersund/Måläng
 
Lokaler i Måläng


Bygdegården Måläng
Lokaltyp: Bygdegård
Målängsortens Bygdegårdsförening
Måläng
e-post: helene_kris@hotmail.com