Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Norrbottenslän
  Haparanda
  Vojakkala
          Älvagården

 

 
 
Norrbottenslän/Haparanda/Vojakkala
 
Lokaler i Vojakkala


Älvagården
Lokaltyp: Sal
Vojakkala 287
Tel nr: 0922-601 33