[Skriv ut]

Bygdegården
Tångeråsens bgf upa

Lokaltyp: Bygdegård
Antal platser 180
Scen eller rummets bredd 9,5 m
Scen eller rummets djup: 2,9 m
Normal scenöppning: 5,5 m
Normal höjd: 2,7 m


Tekniska uppgifter för BygdegÃ¥rden
Eluttag
Antal 16A uttag
Ljud och Signalutrustning
HörslingaFinns
Övriga uppgifter
Detaljritning nr5011015D
DetaljritningSkiss från mått
 
Loger och övriga rum i BygdegÃ¥rden
 
RumsbeteckningPlatserExtraHandfatWCDuscharÖvrigt
Lilla salen32 kvm

Andra uppgifter:
Extra toalett:  
Extra dusch:  
Tekniker omklädning:  
Separat utrymme för tvättmaskin:  
Inlastning loger:  
Övrigt loger:  


[Skriv ut]