[Skriv ut]

Riddarsalen
Stora Torget
59931
Ödeshög
Lokaltyp: Bygdegård
Antal platser 100
Scen eller rummets bredd 7,2 m
Scen eller rummets djup: 1,2 m
Normal scenöppning: 7,2 m
Normal höjd: 3,2 m


Tekniska uppgifter för Riddarsalen
Ljud och Signalutrustning
HörslingaFinns
Övriga uppgifter
Detaljritning nr5011197D
DetaljritningSkiss från mått
 
Loger och övriga rum i Riddarsalen
 
RumsbeteckningPlatserExtraHandfatWCDuscharÖvrigt
Lilla salen24 kvm

Andra uppgifter:
Extra toalett:  
Extra dusch:  
Tekniker omklädning:  
Separat utrymme för tvättmaskin:  
Inlastning loger:  
Övrigt loger:  


[Skriv ut]