[Skriv ut]

Verums Bygdegårdsförening
Verum
28022
Vittsjö
Tel nr: 0451-91241
Lokaltyp: Sal
Antal platser 220
Scen eller rummets bredd 11 m
Scen eller rummets djup: 13,3 m


Tekniska uppgifter för Verums BygdegÃ¥rdsförening
Övriga uppgifter
Detaljritning nr5011478D
DetaljritningSkiss från mått
 
Loger och övriga rum i Verums BygdegÃ¥rdsförening
 
RumsbeteckningPlatserExtraHandfatWCDuscharÖvrigt
Lilla salen28kvm

Andra uppgifter:
Extra toalett:  
Extra dusch:  
Tekniker omklädning:  
Separat utrymme för tvättmaskin:  
Inlastning loger:  
Övrigt loger:  


[Skriv ut]