[Skriv ut]

Lunne Bygdegård
Lunne Bygdegårdsförening
Lunne

Lokaltyp: Bygdegård
Antal platser 150
Scen eller rummets bredd 8 m
Scen eller rummets djup: 3,7 m
Normal scenöppning: 4,8 m
Normal höjd: 2,5 m


Tekniska uppgifter för Lunne BygdegÃ¥rd
Ljud och Signalutrustning
HörslingaFinns
Övriga uppgifter
Detaljritning nr5011487D
DetaljritningSkiss från mått
 
Loger och övriga rum i Lunne BygdegÃ¥rd
 
RumsbeteckningPlatserExtraHandfatWCDuscharÖvrigt
Lilla salen47,5 kvm

Andra uppgifter:
Extra toalett:  
Extra dusch:  
Tekniker omklädning:  
Separat utrymme för tvättmaskin:  
Inlastning loger:  
Övrigt loger:  


[Skriv ut]