[Skriv ut]

Grand Hotel∋va=lokal
Bantorget 1
Box 1136, 22104 LUND
22229
Lund
Tel nr: 046-2806100
Lokaltyp: Kafé - Restaurang


Tekniska uppgifter för Grand Hotel∋va=lokal

Lingångar och andra lyftanordningar för
Grand Hotel∋va=lokal

 
Nummer Typ Avstånd Längd Last Linor Fri ände Kommentar

Andra Uppgifter:
Rådiameter: 
Instickpipor finns: Nej
Manöverplats: 
Övrigt Lingångar: 

Last anger den senast kända maximala lasten (utbredd last) som lingången/lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kam förekomma. Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angiva lasten.

[Skriv ut]