[Skriv ut]

Bredgatan 3
Bredgatan 3
22221
Lund
Latitud: 55.706700
Longitud: 13.192600
Lokaltyp: Teaterlokal
Antal platser 130
Scen eller rummets bredd 11,6 m
Scen eller rummets djup: 6 m
Normal scenöppning: 6,6 m
Normalt speldjup: 4,7 m
Normal höjd: 4,4 m


Tekniska uppgifter för Bredgatan 3
Scen
ScengolvReglat trägolv
Inlastning
Inlastning kommentarTrappa 7 steg
Inlastning, minsta bredd1500
Övriga uppgifter
Planritning nr5013975A
PlanritningDigitaliserad
Sektionsritning nr5013975B
SektionsritningDigitaliserad

Lingångar och andra lyftanordningar för
Bredgatan 3

 
Nummer Typ Avstånd Längd Last Linor Fri ände Kommentar

Andra Uppgifter:
Rådiameter: 0
Instickpipor finns: Nej
Manöverplats: 
Övrigt Lingångar: Grid i taket

Last anger den senast kända maximala lasten (utbredd last) som lingången/lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kam förekomma. Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angiva lasten.
 
Loger och övriga rum i Bredgatan 3
 
RumsbeteckningPlatserExtraHandfatWCDuscharÖvrigt
1711
2711

Andra uppgifter:
Extra toalett:  
Extra dusch:  
Tekniker omklädning:  
Separat utrymme för tvättmaskin:  
Inlastning loger:  
Övrigt loger:  


[Skriv ut]